top of page

Leadership és vezetői tréning

2022.április


A siker kulcsa, hogy a tehetségek,TALENTEK a tudásuk és képességeik legjavát nyújtsák. Ezen tehetségek megtalálásához nélkülözhetetlen egy alaposan kidolgozott HR stratégia, mely a sikerorientált egyének kiválasztását és fejlesztését helyezi a középpontba.


Javaslatunk a tapasztalati tanulás módszertanának alkalmazására épül, mely eszköz újszerű tapasztalatokon keresztül képes fejlesztési célok megvalósítására. A módszer középpontjában nem az oktatás, hanem a fejlesztendő készségek feladathelyzeteken keresztül való saját-élményű megtapasztalása áll. A fejlesztés a tanulságok levonásából, és újabb gyakorlási lehetőségekből fakad. Bár csoportosan dolgozunk, a résztvevők egyéni akciótervekkel zárják a képzést.

A koncepció gerincét olyan csoportos feladathelyzetek jelentik, melyek során a siker tervezést, hatékony kommunikációt és időgazdálkodást, valamint az erőforrások hatékony újra osztását feltételezi. Egyes feladatok ugyanakkor hangsúlyosabban címeznek meg specifikus készséget. A tanulságok levonása egy-egy sikeres / kudarcos helyzetet követően is megtörténik, emellett a reflexióra külön időt szánunk, ez egyúttal a következő feladathelyzetre való előkészítést is jelenti.

Emellett természetesen új vezetőfejlesztési modelleket alkalmazunk a feldolgozás során, szükség esetén megállunk egy-egy modellt bemutatni, azonban a hangsúly nem a frontális információátadáson van.

A tematikák lehetőséget kínálnak az itt-és-most alapú csoportszintű működési mintázatok tudatosítására is. A kooperatív feladatok feldolgozásában a helyzetfüggő vezetés, stratégiai tervezés, döntéshozatal, bevonó vezetés, fejlesztő visszajelzés, motiválás, delegálás, konfliktuskezelés és az asszertív kommunikáció készségeinek alapelvei, elemei is megszólíthatóak.

Módszereink, melyeket a tréning során alkalmazunk

  • Helyzetfüggő vezetés (Blanchard modell)

A helyzetfüggő vezetési stílus követelményei:

· Éleslátás: A helyzetfüggő vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy megértse a beosztottainak szükségleteit és azután azokhoz a szükségletekhez igazítani a vezetői stílusát.

· Rugalmasság: A helyzetfüggő vezetőnek észrevétlenül kell mozognia a vezetési stílusok között.

· Bizalom: A vezetőnek el kell nyernie a követőinek a bizalmát.

· Probléma megoldás: A helyzetfüggő vezetőnek meg kell oldania a problémákat mint. pl., hogy az adott munka el legyen végezve miközben a legmegfelelőbb vezetői stílust használja.

· Coach: A helyzetfüggő vezetőnek meg kell tudnia állapítania a követőinek az érettségét és alkalmasságát és ezután a megfelelő stratégiát alkalmazni, hogy a beosztott személyiségéből kihozza a legtöbbet.

A helyzetfüggő vezetés lényege, hogy a vezető megtalálja a megfelelő vezetési stílust a megfelelő emberhez. Ez függ a beosztott alkalmasságától és fejlettségétől.

Ezután a vezető többé már nem főnök, a vezető inkább partner.

  • Action Learning

A cselekvésen keresztüli tanulás kontrollált környezetben. Ötvözi a projekt mentoring, az egyéni coaching, a csoportos coaching és a vezetésfejlesztő tréningek legjavát!

Az Action Learning Team Coach legfőbb feladata, hogy a tanulást egyéni, csoport és szervezeti szinten maximalizálja,

szerepe legfőképpen abban áll, hogy mindent megtegyen azért, hogy a team erősödjön és tanuljon. Abban segíti a teamet, hogy megtalálják a megoldás felé vezető lépéseket. Elsősorban kérdésekkel operál, amelyek nem csak a probléma feltárását, hanem abban is segítik a csoportot, hogy az minél többet meg tudjon tanulni a saját működéséről, valamint sikeres és sikertelen együttműködési stratégiáiról.

  • Hatalmi játszmák

Ha megvan az elképzelésed, hogy mit, miért, hogyan és kikkel akarsz megvalósítani, cselekedj, hogy elérd a célodat.

A legfontosabb feltétel, a „humántőke”. Megléte nélkül hiábavaló a csúcstechnika a pénz, a piac. Ez az alap, amelyre építhető a versenyképességet, sikerességet biztosító vállalati stratégia. Számolni kell azzal is, hogy az információs technológiai fejlődése révén az adatok egyre inkább hozzáférhetővé válnak, új kihívások jelennek meg. A jövőben nem a „nyers” adat, hanem a feldolgozott információ (az ismeret), azaz a tudás, a megértés és a gyakorlatba átvitel értéke nő. Egyszerűnek tűnő gondolatok, de vajon felkészültél rá, „mert vezetni kell”, hogy a szervezeten belül akaratodat, a belső hatalmi játszmák határozzák meg.


Komentar


bottom of page